Mediovski Technology

Obsługa plików przychodzących w PHP 5.3

Data: 29 October 2009 10:53 AM Autor: Mariusz Miłejko | Kategoria: PHP

Od wersji 5.3 PHP, nie ma potrzeby wykorzystywania paczki “fileinfo” z PECL, gdyż jest ona włączona do źródeł PHP,

Od 5.3 natywnie dostępne mamy funkcje:

finfo_ buffer
finfo_ close
finfo_ file
finfo_ open
finfo_ set_ flags

Typowe zastosowanie to sprawdzenie typu pliku (np. uploadowanego) po jego zawartości a nie po nazwie.

RSS
Get Adobe Flash player